Raad van Toezicht

Alpha Scholengroep kent een 'Raad van Toezicht'.

De Raad van Toezicht toetst het gevoerde beleid aan het strategisch beleidsplan,
gestelde doelen en financiële kaders.

De RVT bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Edwin van Alphen (voorzitter) hvanalphen AT zeelandnet DOT nl

Mw. Arianne van Galen

Dhr. Tonny Drijdijk

Dhr. Henk Drayer

Dhr. Gertjan van der Brugge