Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

Alpha Scholengroep heeft een GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad). Vanuit de medezeggenschapsraden van de 15 scholen is de GMR gevormd. Zij bespreken zaken die raakvlakken hebben met alle scholen die onder de Alpha Scholengroep vallen. De GMR heeft 6 leden: 3 ouders en 3 teamleden van de Alphascholen.

De samenstelling is als volgt:

 
Ouders
Cor Hoogesteger  (Secretaris)
Leonie Colijn
 
Notulist
Gerda Dousma
 
Teamleden
Eveline de Visser
Hanna van oostende
Adrianne Capel-Rijstenbil 
  
Namens het College van Bestuur is Ad Vis aanwezig bij de GMR vergaderingen.
 
Download hier het medezeggenschapsstatuut van de GMR.
Download hier het medezeggenschapsreglement van de GMR.
Download hier het Jaarverslag 2015-2016 GMR Alpha Scholengroep.