CvB

College van Bestuur

 

Het bestuur van Alpha Scholengroep wordt gevormd door het College van Bestuur. Het CvB draagt zorg voor de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het Strategisch Beleidsplan.

 
Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen:
 
Dhr. Ad Vis, voorzitter CvB
Dhr. Anko van Hoepen, lid CVB
 
Telefoon: 0113-561777