Over de stichting

Vijftien basisscholen maken deel uit van de Stichting Christelijk Basisonderwijs op Zuid-Beveland: ‘Alpha Scholengroep’. Alle Christelijke basisscholen in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal vallen onder deze stichting.

 

Onze naam

Alpha: de eerste letter van het Griekse alfabet. Het begin! Het begin van een nieuwe periode voor een kind. Het kind dat op een Alpha school een veilige omgeving vindt. Een school waar het uitgedaagd wordt om te leren, te ontdekken, zich te ontwikkelen. Een plek waar het uniek kan en mag zijn. De naam ‘Alpha’ kennen we ook uit de Bijbel, waarin gesproken wordt over de ‘Alpha en de Omega’, God als het begin en het einde.

 

Visie

1. Alpha Scholengroep is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen verzorgen kwalitatief hoogwaardig, passend onderwijs vanuit de eigen, schoolgebonden identiteit en met respect voor de identiteit van andere scholen.

2. De medewerkers van Alpha Scholengroep zijn professionals, gericht op ontwikkeling vanuit hoge verwachtingen. Zij wisselen expertise uit via collegiale consultatie, netwerken, kenniskringen en relevante social media, teneinde de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kernbegrippen hierbij zijn de ‘professionele ruimte’ en ‘een leven lang leren’ (van elkaar).

3. Alpha Scholengroep voert een gezond en duurzaam financieel beleid, om nu en ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen in de regio.

4. Alphascholen zijn gevestigd in duurzame, goed onderhouden gebouwen. Gebouw en omgeving vormen een stimulans om te komen tot spelen en leren.

5. Als lerende organisaties richten Alphascholen zich op de omgeving en anticiperen proactief op ontwikkelingen in de maatschappij.

6. Alpha Scholengroep als geheel is een lerende organisatie. De stichting werkt proactief samen met andere organisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

7. Alpha Scholengroep speelt een belangrijke rol in en voor de regio.

8. De interne en externe communicatie staat altijd in het belang van het kind. Dit vraagt van iedereen betrokkenheid, openheid, transparantie en een proactieve houding.

9. Alpha Scholengroep is een professionele organisatie, waarbij de belangen van kinderen, ouders en medewerkers altijd centraal staan.

 


 

Klik op het kaartje hieronder om te zien waar de Alpha scholen te vinden zijn. Er wordt dan een pagina geopend waarop u kunt scrollen naar een klikbare plattegrond.