Kernwaarden

Kernwaarden Alpha Scholengroep  

 1. Alpha Scholengroep staat voor VERSCHEIDENHEID.
  Keuze  is belangrijk, op het gebied van identiteit en van onderwijsconcept. Elk kind kan in de eigen omgeving het onderwijs volgen dat bij hem of haar past. Op een Christelijke school met de Bijbel als grondslag of op een school van een andere denominatie, waar ruimte en aandacht is voor de levensovertuiging die leerlingen van thuis meekrijgen. Door daarnaast een verscheidenheid te bieden aan onderwijsconcepten, is er altijd een passende school voor ieder kind.
 2. Alphascholen staat voor SPRANKELING.
  Alpha Scholengroep is volop in beweging. Leerkrachten worden uitgedaagd het beste van zichzelf te geven en te leren van en met elkaar. Daarbij is het essentieel dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dan kan met passie worden lesgegeven en daadwerkelijk het beste uit elk kind gehaald worden. “Leren met lef” staat hoog in het vaandel binnen de stichting, waarbij vorm en inhoud aangepast zijn aan de visie en de cultuur van de individuele school.
  Medewerkers van Alpha Scholengroep werken vanuit hun hart. En die passie stimuleert kinderen om te komen tot sprankelende prestaties.
 3. Alpha Scholengroepstaat voor VERBINDING.
  De Alphascholen staan midden in de samenleving. Het zijn prettige locaties waar aantoonbaar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving. De school is naast vormings- en opleidingsinstituut een ontmoetingsplaats voor mensen, culturen, meningen, mogelijkheden en verwachtingen. In en om de school staat het samen doen, denken en ontwikkelen centraal. Ouders zijn daarbij partners. Elkaar kennen, luisteren naar wat er bij anderen leeft en leren van en met elkaar zijn sterk verankerd bij Alpha Scholengroep. Deze houding waarborgt een open communicatie, verantwoordelijkheid en structuur. Zo bindt en verbindt Alpha Scholengroep kinderen, ouders, leerkrachten en hun omgeving. Daarbij brengt Alpha Scholengroep ook de scholen met elkaar in verbinding, waarbij leren van en met elkaar een belangrijk uitgangspunt is.
 4. Alpha Scholengroep ontwikkelt TALENT.
  Passend onderwijs is onderwijs zoals onderwijs bedoeld is. Medewerkers van Alphascholen willen ontdekken wat kinderen kunnen en vervolgens er uit halen wat er in zit. Aangezien ieder kind een eigen talent bezit, wordt ons onderwijs afgestemd op de mogelijkheden van de kinderen en wordt er ingezet op de ontwikkeling en ontplooiing van dit unieke talent. Deze talenten vind je overal en op elk gebied: in de klas, voor de klas en ook op directie- en bestuurlijk niveau. Maatwerk, deskundigheid en resultaat gaan hand in hand bij talentontwikkeling. In het kort: talentontwikkeling door leer – KRACHT.
 5. Alpha Scholengroep staat voor DUURZAAMHEID.
  Alpha Scholengroep bundelt de krachten: zowel bovenschools als op schoolniveau wordt er intensief samengewerkt. Door bovenschools samen te werken, kunnen de scholen excelleren op hun eigen gebied. Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid van kwaliteit en continuïteit op alle beleidsterreinen. Deze duurzame samenwerking is essentieel om leerlingen en ouders resultaatgericht, eigentijds en kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen blijven bieden.
  Duurzaamheid wordt ook vormgegeven op de beleidsterreinen huisvesting en financiën. Door middel van gedegen risicoanalyses, meerjarenplanningen, meerjarenbegrotingen, etc. wordt het onderwijs voor lange tijd veilig gesteld.