Alpha Scholengroep

De 15 Christelijke basisscholen van Zuid-Beveland vonden elkaar in het Samenwerkingsverband 'Van Sloe tot Kreekrak'. Deze samenwerking groeide uit tot de nieuwe Vereniging: 'Alpha Scholengroep'. Op 1 januari 2006 was deze fusie een feit en op 10 januari 2006 werd de nieuwe naam van de Vereniging onthuld. Op 31 januari 2014 is de Vereniging omgevormd tot de Stichting Alpha Scholengroep, Stichting voor Christelijk basisonderwijs in Zuid-Beveland.

Alpha: de eerste letter van het Griekse alfabet. Het begin! Het begin van een nieuwe periode voor een kind. Het kind dat op een Alphaschool een veilige omgeving vindt. Een school waar het uitgedaagd wordt om te leren, te ontdekken, zich te ontwikkelen. Een plek waar het uniek kan en mag zijn. 
De naam 'Alpha' kennen we ook uit de Bijbel, waarin gesproken wordt over de 'Alpha en de Omega', God als het begin en het einde.

Klik hier om de kernwaarden van Alpha Scholengroep te bekijken.

 

De Stichting heeft een Strategisch Beleid, waarin de doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd zijn. Ambitieuze doelstellingen over onderwijs, identiteit, personeelsbeleid, etc. 
Klik hier om het Strategisch beleid te downloaden.
 
Alpha Scholengroep heeft de Code Goed Bestuur onderschreven.
Klik hier om de Code Goed Bestuur te downloaden.

Klik op het kaartje hieronder om te zien waar de Alpha scholen zich bevinden. Er wordt dan een venster geopend op de website van Alpha Scholengroep waar u scrollen naar een klikbare kaart.