Welkom!

Vanaf 1 januari 2018 j.l. zijn Stichting Nobego en Alpha Scholengroep gefuseerd. Wij heten nu Albero. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe website. Binenkort wordt u automatisch geleid naar www.alberoscholen.nl. Meer informatie over de fusie kunt u ook bekijken en beluisteren in onze video (te vinden hier op deze homepage).

0113 561777

Onze scholen